Arbeid

You are here

Arbeid en de arbeidsmarkt staan altijd in de belangstelling. Dat is niet verwonderlijk, aangezien arbeid voor de meeste mensen de belangrijkste inkomensbron vormt. Werk biedt mensen echter meer dan alleen een inkomen. Het hebben van werk brengt bijvoorbeeld structuur in hun leven en schept sociale contacten. Het niet hebben van betaald werk is daarom voor velen een probleem. Ook vanuit macro-economisch oogpunt zijn hoge werkloosheid en inactiviteit problematisch. Zo leiden ze tot hoge kosten door uitkeringen en negatieve sociale effecten en tot een daling van het productievermogen van de economie.

Via onderstaande links kunt u zien welke relevante expertise wij hebben op het gebied van arbeid.

 

 

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

  • Adres:
  • Rotterdam Science Tower
    Marconistraat 16, 11e etage
    3029 AK Rotterdam
  • Telefoon:
  • +31 (0)10 302 0500
  • E-mail:
  • seor-secr@seor.eur.nl