Social security

You are here

De bijstand en de sociale verzekeringen bieden mensen die door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid niet in hun inkomen kunnen voorzien een vervangend inkomen. Daarbij is het de bedoeling dat mensen weer zo snel mogelijk uit de uitkering komen en dan liefst aan het werk gaan. Maar onbedoeld kan het uitkeringssysteem herintreding in de arbeidsmarkt bemoeilijken. Zo kan de uitkering de prikkel om werk te zoeken en te accepteren verminderen. Ook kan het hebben van een uitkering stigmatiserend werken en bij werkgevers het beeld oproepen dat dit te maken heeft met een geringe motivatie. Macro-economisch gezien heeft het uitkeringssysteem een stabiliserend effect op de bestedingen, maar is het ook een kostenfactor die arbeid duurder maakt.

Via onderstaande links verwijzen we u naar onderzoeken die wij op dit gebied hebben gedaan.

About SEOR

SEOR is an independent social economic research organisation linked to the Erasmus School of Economics and provides research and advisory services to both public and private sector clients worldwide.

Contact

  • Adress: Marconistraat 16,
       3029 AK Rotterdam, Netherlands
  • Phone: +31 (0)10 4082220
  • Email: seor-secr@seor.eur.nl