Innovatie

You are here

In een economie waar globalisering en internationale concurrentie steeds nadrukkelijker hun stempel op drukken, wordt kennis, R&D en innovatie almaar belangrijker. Nederland en Europa zetten breed in op een hoogwaardige kenniseconomie en zoeken daarbij naar nieuwe impulsen om het kennis- en innovatiesysteem ook naar de toekomst robuust en duurzaam te houden. Welke ontwikkelingen vragen om aandacht? En welke instrumenten hebben overheden om innovatie verder te stimuleren? SEOR combineert een diepgaande kennis van sectoren met kwantitatieve en kwalitatieve economische methoden om inzicht te bieden in de kansen en uitdagingen op het gebied van innovatie. Zo biedt zij het kader dat nodig is om de juiste afwegingen en keuzes te kunnen maken in strategie en beleid.

Via onderstaande links kunt u zien welke relevante expertise wij hebben op het gebied van innovatie.

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

  • Adres:
  • Rotterdam Science Tower
    Marconistraat 16, 11e etage
    3029 AK Rotterdam
  • Telefoon:
  • +31 (0)10 302 0500
  • E-mail:
  • seor-secr@seor.eur.nl