Laatste inzichten

You are here

 • August, 2017
  Arbeidsmarkt: vraag, aanbod en fricties

  SEOR heeft recent onderzoek gedaan naar de ruimtelijke verdeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Binnen de Metropoolregio bevindt zich een concentratie van laag opgeleide werklozen in de grote steden. Eén van de hoofdvragen in het onderzoek is: in welke mate kan dit probleem worden opgelost door verbetering van de vervoersinfrastructuur, waardoor reistijden korter worden en werklozen uit de grote steden in een groter gebied werk kunnen zoeken en meer kans op betaald werk krijgen?

 • May, 2017

  Nederland besteedt, net als andere landen, al decennialang veel geld aan re-integratiebeleid. Er is inmiddels het nodige onderzoek naar de effectiviteit van dit beleid gedaan, ook in Nederland. De algemene conclusie uit dit onderzoek is dat de effecten van re-integratiemaatregelen klein zijn. Stel dat een werkloze zonder deelname aan een re-integratiemaatregel 40 procent kans heeft om binnen een jaar een baan te vinden. Dan wordt dit met deelname aan een bestaande re-integratiemaatregel hoogstens 45 procent.

 • May, 2017
  Lonen en beloningssytemen

  Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT beoogt een evenwichtige, verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare bezoldiging in de publieke en semipublieke sector, door inkomens en ontslagvergoedingen te normeren en openbaar te maken. Het onderwijs kende in 2015 een eigen ministeriële regeling met sectorale bezoldigingsmaxima. Om te voorkomen dat de bezoldigingen van alle bestuurders naar het sectorale maximum toegroeien, bestaan salarisklassen onder de sectorale maxima.

 • March, 2017

  De aanleiding van dit onderzoek zijn de verschuivingen die optreden aan de vraagkant van de arbeidsmarkt. Factoren als technologische ontwikkelingen en globalisering zorgden aanvankelijk voor het verdwijnen van met name laaggekwalificeerd werk, maar inmiddels heeft deze ontwikkeling zich ook uitgebreid tot het middensegment. De arbeidsmarktpositie van mensen met een mbo-opleiding op niveau 2 staat hierdoor onder druk en dat vraagt antwoorden vanuit het beleid op macro- en meso-niveau, maar ook van de individuele mbo-instelling zelf.

Pages

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen.

Contact

 • Adres: Marconistraat 16, 11e etage
   3029 AK Rotterdam
 • Telefoon: +31 (0)10 302 0500
 • E-mail: seor-secr@seor.eur.nl