Technologie en arbeidsmarkt: een beknopte inventarisatie van de literatuur

In januari 2017 heeft de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt het seminar Technologie, economische herstructurering en stedelijke arbeidsmarkt gehouden. In dit seminar hebben Barbara Baarsma, Fabian Decker, Andries de Grip en Geert-Jan Waasdorp verschillende aspecten van dit thema belicht.

Aanvullend op dit seminar hebben Jaap de Koning en Martine de Rooij een paper geschreven, waarin ze een beknopt overzicht geven van de literatuur over de gevolgen van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hierin wordt gekeken naar de invloed op de vraag naar arbeid, op het aanbod van arbeid en op de aansluiting hiertussen. Daarnaast is er een uitgebreidere literatuurlijst opgenomen.