Vraag en aanbod van docenten voor de komende tien jaar in Chili

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs van Chili heeft SEOR in samenwerking met ERBS een simulatiemodel van vraag en aanbod van leraren in Chili ontwikkeld, waarmee vraag- en aanbodprojecties voor tien jaar (2016-2025) zijn uitgevoerd.

In de eerste fase hebben we gesprekken gevoerd met belangrijke belanghebbenden op het gebied van onderwijs in verband met lerarenopleidingen. Hierbij zijn zowel in Santiago als op andere plaatsen in Chili interviews gehouden, om te leren over percepties over (mogelijke) regionale/geografische verschillen op de arbeidsmarkt voor leraren. Een ander doel van het bezoek was informatie te krijgen over relevante scenario's en beleidsimulaties die de context vormen voor het projecteren van vraag en aanbod voor docenten.

De tweede fase bestond uit een beschrijvende analyse van de arbeidsmarkt voor leraren en een kwalitatieve analyse op basis van beleidsdocumenten, internationale academische literatuur, andere relevante documentatie en informatie verzameld tijdens het bezoek aan Chili.

In de derde fase is het prognosemodel ontwikkeld. Met dit model zijn baseline projecties van vraag en aanbod van docenten uitgevoerd. Vervolgens zijn diverse relevante scenario’s met betrekking tot vraag en aanbod van leraren in Chili in de komende tien jaar gesimuleerd. Op basis van de scenarioanalyse hebben we mogelijke beleidsmaatregelen voorgesteld om bestaande en verwachte onevenwichtigheden aan te pakken.

Ter afsluiting van het project hebben we (nogmaals) een bezoek gebracht aan het Ministerie van Onderwijs in Santiago. Tijdens dit bezoek hebben we een training verzorgd voor een aantal professionals om het model te leren gebruiken. Daarnaast hebben we de resultaten van de studie gepresenteerd voor beleidsmakers en belangstellenden van het Ministerie van Onderwijs.