Medewerkers

You are here

Ad Hoogsteder
Directeur

Ad is statutair directeur van SEOR. Zijn laatste positie bij de EUR was directeur SSC Human Resources and Finance.

Anne Berrevoets
Ondersteuning

Anne Berrevoets studeert bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Arie Gelderblom
Projectleider

Arie Gelderblom heeft meer dan 25 jaar ervaring met onderzoek, met name op het gebied van onderwijs en scholing, vergrijzing en arbeidsmarktbeleid.

Arie-Jan van der Toorn
Junior onderzoeker

Arie-Jan van der Toorn heeft beleidseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dwayne Ansah
Stagiair

Dwayne Ansah studeert zowel economie en bedrijfseconomie als rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit.

Elbert Dijkgraaf is hoogleraar Empirische economie van de publieke sector, gespecialiseerd in mededingingsvraagstukken. Hij heeft veel ervaring met politiek-bestuurlijke issues.

Elisa de Vleeschouwer
Junior onderzoeker

Elisa de Vleeschouwer heeft algemene economie gestudeerd aan Tilburg University, met als specialisatie de track Resources, Development & Growth.

Jaap de Koning
Directeur

Prof. Dr. Jaap de Koning is wetenschappelijk directeur van  SEOR. Hij heeft zeer uitgebreide ervaring als arbeidsmarkteconoom. Van huis uit is hij econometrist.

Jan van Ours
Associate

Jan van Ours is hoogleraar Toegepaste Economie, expert in arbeidsmarktonderzoek (in het bijzonder van ouderen) en in onderzoeksmethoden en -technieken.

José Gravesteijn
Senior onderzoeker

José Gravesteijn is gespecialiseerd in arbeidsrecht en HRM. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring met onderzoek op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Kees Zandvliet
Projectleider

Kees Zandvliet is gespecialiseerd in arbeidsmarktonderzoek van specifieke sectoren, beroepen, groepen en regio's.

Lucia Feiters
Stagiair

Lucia Feiters studeert bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

Martine de Rooij
Junior onderzoeker

Martine de Rooij is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft de master Health Economics, Policy and Law gevolgd.

Merlijn Gabel
Stagiair

Merlijn Gabel studeert geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mostafa Zeriouh
Controller

Mostafa Zeriouh is, samen met de directie, verantwoordelijk voor het financieel beleid van SEOR.

Paul de Hek
Senior onderzoeker

Paul de Hek is gespecialiseerd in kwantitatieve methoden en technieken, met expertise op het gebied van arbeidsmarkteconomie, macro- en micro-economie.

Rik Kriz
Stagiair

Rik Kriz studeert beleidseconomie en rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Yara van Hamburg
Junior projectmedewerker

Yara van Hamburg voert diverse werkzaamheden uit voor alle projecten van SEOR. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de office en secretariële administratie.    

Yvonne Prince
Adjunct directeur

Yvonne Prince is adjunct directeur. Ze heeft ruime ervaring in economisch beleidsonderzoek, met name op het gebied van innovatie, ondernemerschap en marktwerking, en met (kwantitatieve) beleidsevaluaties.

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

  • Adres:
  • Rotterdam Science Tower
    Marconistraat 16, 11e etage
    3029 AK Rotterdam
  • Telefoon:
  • +31 (0)10 302 0500
  • E-mail:
  • seor-secr@seor.eur.nl