Jaap de Koning

You are here

Jaap de Koning

Directeur

Jaap de Koning is wetenschappelijk directeur van SEOR en hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft algemene econometrie gestudeerd en is gepromoveerd op het onderwerp ‘labour hoarding’. Jaap heeft meer dan 35 jaar ervaring in toegepast economisch onderzoek op een breed terrein, dat de arbeidsmarkt maar ook aanverwante terreinen als sociale zekerheid, onderwijs en gezondheid omvat. Een vrij groot deel van het onderzoek gaat over evaluatie van beleid op deze terreinen. Kwantitatieve methoden en technieken (econometrische methoden voor effectmeting, effectmeting door experimenten, simulatiemodellen en prognosemodellen) spelen hierin – vanuit zijn econometrische achtergrond - een belangrijke rol. Maar de meeste onderzoeken hebben ook kwalitatieve componenten (enquêtes, interviews, workshops). Jaap heeft ook veel kennis over specifieke segmenten van de arbeidsmarkt zoals bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld langdurige werklozen, mensen met een arbeidshandicap, ouderen) en sectoren (bijvoorbeeld de industrie, de zorg en het onderwijs).

Hoewel het meeste onderzoek dat Jaap heeft gedaan voor Nederlandse opdrachtgevers (ministeries, gemeenten, sectororganisaties) is heeft hij ook veel opdrachten uitgevoerd voor buitenlandse opdrachtgevers zoals de Europese Commissie en de Wereldbank. Hij heeft uitgebreide ervaring met het leiden van complexe studies voor verschillende cliënten en studies waarbij verschillende bureaus uit verschillende landen betrokken zijn.

Naast beleidsrapporten publiceert Jaap regelmatig wetenschappelijke artikelen, papers en boeken. Hij geeft vaak presentaties over onderwerpen op het gebied van arbeid en aanverwante gebieden. Ook heeft hij veel ervaring met het leiden van workshops. Verder wordt hij regelmatig gevraagd voor adviescommissies. Zo was hij lid van de commissie die de ministerie van SZW heeft geadviseerd over de arbeidsmarktpositie van mensen die huishoudelijk werk verrichten. Tussen 2006 en 2013 is hij lid geweest van de Stichting Industriebeleid en Communicatie (SIC).

CV

 • 2014 - heden   Wetenschappelijk Directeur, SEOR
 • 2000 - 2014      Directeur, SEOR
 • 1994 - 2000      Lid Raad van Bestuur, NEI (Nederlands Economisch Instituut)
 • 1986 - 2000      Directeur, Divisie Arbeid en Onderwijs, NEI
 • 1980 - 1985      Senior onderzoeker, Divisie Arbeid en Onderwijs, NEI
 • 1976 - 1980      Onderzoeker, Divisie Arbeid en Onderwijs, NEI

Publicaties

Pages

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
 • +31 (0)10 302 0500
 • E-mail:
 • seor-secr@seor.eur.nl