Experimenten

You are here

Experimenten worden steeds belangrijker om de effectiviteit van beleid te onderzoeken. Een experiment stelt individuen bloot aan een interventie. In een ideale situatie is de interventie willekeurig toegewezen aan een individu in een real life situatie. Willekeurige toewijzing betekent dat binnen het experiment gecontroleerd wordt voor persoonlijke factoren en externe omstandigheden. Wanneer willekeurige toewijzing niet mogelijk is, zijn quasi-experimentele controlegroepen een goede optie. Onze econometrische vaardigheden zorgen ervoor dat we meetbare effecten duidelijk naar boven halen.

SEOR heeft ervaring met het ontwerpen en implementeren van experimenten. Een recent voorbeeld hiervan betreft een onderzoek naar het Rotterdamse re-integratieinstrument WerkLoont, waarbij bijstandsgerechtigden willekeurig zijn toegewezen aan een deelnemers- en een controlegroep. 

Contact

Contactpersoon: 
Jaap de Koning
Directeur

Prof. Dr. Jaap de Koning is wetenschappelijk directeur van  SEOR. Hij heeft zeer uitgebreide ervaring als arbeidsmarkteconoom. Van huis uit is hij econometrist.

Relevante publicaties

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

  • Adres:
  • Rotterdam Science Tower
    Marconistraat 16, 11e etage
    3029 AK Rotterdam
  • Telefoon:
  • +31 (0)10 302 0500
  • E-mail:
  • seor-secr@seor.eur.nl