Kosten-baten analyse

You are here

Om afgewogen beslissingen te maken is een  kosten-baten analyse een veel gebruikt instrument. Daarbij worden systematisch alle relevante kosten en baten in kaart gebracht. Bij een kosten-baten analyse worden alle relevante effecten van een project zoveel mogelijk in geld uitgedrukt. Op basis daarvan kan berekend worden of beleid per saldo meer of minder oplevert dan het kost.

Belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van een kosten-baten analyse is de beschikbaarheid van beleidsalternatieven, informatie over gevolgen en de kosten daarvan. Wanneer informatie niet voorhanden is kan deze door middel van literatuuronderzoek, enquêtes, of econometrische analyse worden verkregen. SEOR heeft ervaring met maatschappelijke kosten-baten analyses in het sociale domein.

Contact

Contactpersoon: 
Jaap de Koning
Directeur

Prof. Dr. Jaap de Koning is wetenschappelijk directeur van  SEOR. Hij heeft zeer uitgebreide ervaring als arbeidsmarkteconoom. Van huis uit is hij econometrist.

Relevante publicaties

Pages

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

  • Adres:
  • Rotterdam Science Tower
    Marconistraat 16, 11e etage
    3029 AK Rotterdam
  • Telefoon:
  • +31 (0)10 302 0500
  • E-mail:
  • seor-secr@seor.eur.nl