Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam

  • Mar 2017

SEOR voert onderzoek uit naar de verwachte ontwikkelingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van het Haven- en Industriecomplex (HIC) van Rotterdam, in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam N.V., Gemeente Rotterdam en Deltalinqs. Doel van het onderzoek is een betrouwbaar beeld te krijgen van de arbeidsmarktontwikkelingen en (verwachte) knelpunten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar drie clusters: Industrie & Maintenance, Transport & Logistiek en Maritieme Dienstverlening. De focus ligt op technische en logistieke beroepen, die als strategisch voor de positie van de Rotterdamse haven worden gezien. Daarnaast wordt in kwalitatieve zin nagegaan wat de betekenis is van (ontwikkelingen op) ICT (gebied) voor werkgelegenheid, onderwijs en scholing.

Een enquête onder de leden van Deltalinqs, Fenex en VRC vormt de belangrijkste basis voor het in kaart brengen van de actuele en verwachte vraag in het havengebied. In de analyse worden de resultaten van deze enquête samengevoegd met data over de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio Rijnmond. 

Download & Contact