Arbeidsmarktprognose UWV

Een belangrijke doelstelling van UWV is het transparant maken van de arbeidsmarkt. Met een transparante arbeidsmarkt kan de werkloosheid beperkt worden en blijven vacatures zo kort mogelijk openstaan. Naast de actuele stand van zaken zijn ook de verwachte ontwikkelingen in de toekomst belangrijk. UWV maakt daarom jaarlijks een arbeidsmarktprognose die een beeld geeft van de verwachte ontwikkelingen in banen, vacatures en werkloosheid voor de komende twee jaar. Vervolgens kunnen door een goed uitvoeringsbeleid de discrepanties op de arbeidsmarkt (vacatures en werkloosheid) zoveel mogelijk voorkomen worden. De prognose over 2018-2019 wordt voor een deel door UWV zelf uitgevoerd en voor een deel uitbesteed aan een consortium bestaande uit SEOR, Ecorys en Bureau Louter.

Begin 2018 wordt een korte update van de landelijke arbeidsmarktverwachtingen voor 2018 gepubliceerd. De nieuwe landelijke en regionale arbeidsmarktprognose over 2018-2019 wordt in juni 2018 gepresenteerd. Deze bevat, naast de verwachte ontwikkelingen in de komende twee jaar, ook een eerste verkenning voor de jaren daarna (tot en met 2023). SEOR, Ecorys en Bureau Louter voeren in samenwerking de landelijke prognoses van de productie, werkgelegenheid en vacatures naar sector en de regionale prognoses van de werkgelegenheid naar sector uit. 

Download & Contact