BRIDGE - Van school naar werk in Rotterdam Zuid

Met financiële steun van de Europese Commissie wordt in Rotterdam Zuid het programma ‘BRIDGE’ uitgevoerd dat bestaat uit 20 onderwijsinterventies. Nog steeds kiezen veel kinderen uit Zuid een opleiding die niet aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. Ook is de onderwijsuitval in Zuid hoog. Verder hebben jongeren na hun opleiding moeite om hun weg op de arbeidsmarkt te vinden. Mede daardoor heeft Rotterdam Zuid een achterstand ten opzichte van Rotterdam Noord, de andere grote gemeenten en Nederland als geheel.

Het programma stimuleert de keuze voor opleidingen die veel gevraagd worden op de regionale arbeidsmarkt, in het bijzonder opleidingen in techniek, haven en zorg. Ook zijn er interventies die in meer algemene zin jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt. Een belangrijke interventie vormen verder de carrière startgaranties die zekerheid bieden dat een afgeronde opleiding ook resulteert in een baan. En ten slotte is professionalisering van leerkrachten onderdeel van het programma, zodat hun bijdrage aan de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt nog verder wordt vergroot.

Bij het programma is een aantal partijen betrokken. De gemeente Rotterdam heeft de voortrekkersrol. SEOR is als een van de overige partners verantwoordelijk voor het onderdeel monitoring en evaluatie.

Download & Contact