Vacature adjunct-directeur SEOR BV

  • Dec 2017

SEOR is op zoek naar een adjunct-directeur. SEOR is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Holding en is gelieerd aan de Erasmus Universiteit, in het bijzonder aan de Erasmus School of Economics. Daarnaast heeft SEOR ook goede relaties en samenwerkingsverbanden met de andere faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR voert contractonderzoek uit voor opdrachtgevers als gemeenten, ministeries, branches en internationale organisaties op terreinen als arbeid, zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Uitgangspunten daarbij zijn dat het onderzoek een stevige wetenschappelijke basis heeft en vanuit een objectieve instelling wordt uitgevoerd. Naast de in opdracht uitgevoerde studies worden ook geregeld wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Diverse rapporten en publicaties zijn te vinden op deze website. De formatie omvat twaalf personen en bestaat uit senior en junior onderzoekers en stagiaires. SEOR BV is financieel onafhankelijk en ontvangt geen basissubsidie van de Erasmus Universiteit.

SEOR wordt thans geleid door een zakelijk directeur die belast is met de bedrijfsvoering en een weten-schappelijk directeur die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke strategiebepaling, de kwaliteit van de projecten en de coördinatie van de acquisitie. In verband met het feit dat de zakelijk- en wetenschappelijk directeur SEOR BV binnen twee jaar gaan verlaten, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, is het de bedoeling dat de te benoemen adjunct-directeur zal doorgroeien naar de functie van Algemeen Directeur SEOR BV. In deze functie worden zowel de zakelijke als de wetenschappelijke aspecten verenigd.

De adjunct-directeur maakt vanaf het begin deel uit van het directieteam. In nader overleg wordt bepaald welke managementtaken hij of zij gaat vervullen. In eerste instantie zal de hoofdtaak van de adjunct-directeur bestaan uit het acquireren van nieuwe opdrachten en het leiding geven aan onderzoeks-opdrachten. Het versterken en verbreden van de focus van SEOR BV is daarbij een belangrijk taakelement.

Bekijk de volledige vacature via deze link. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wetenschappelijk directeur, prof. dr. Jaap de Koning (tel. +31 (0)10 302 0502) of de zakelijk directeur, de heer Ad Hoogsteder (tel. +31 (0)10 408 1698).

Download & Contact