Wijziging samenstelling Raad van Commissarissen

  • Feb 2018

Per  1 januari 2018 is de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) van SEOR veranderd. Frans van der Meché is na 7 jaar commissaris te zijn geweest afgetreden. SEOR dankt hem hartelijk voor zijn bijdrage, in het bijzonder ook in de periode waarin het moeilijker ging met SEOR. Hij wordt opgevolgd door Cemile Sezer. Zij is ondernemer en maatschappelijk actief in verschillende bestuurs- en toezichtfuncties. SEOR is blij met haar toetreding tot de RvC en ziet uit naar een goede samenwerking.Image result for cemile sezer

Download & Contact