Onderwijs en scholing

You are here

Menselijk kapitaal is nu al de dominante productiefactor, en neemt alleen nog in betekenis toe. Dit is te zien aan de verder toenemende opleidingseisen in het bedrijfsleven. Ook innovatie, de motor van economische groei, heeft alles met menselijk kapitaal te maken. Om nieuwe productieve kennis te genereren zijn goed opgeleide mensen nodig. Deze nieuwe kennis wordt vervolgens opgenomen in de curricula van opleiding, wat op zijn beurt tot nieuw menselijk kapitaal leidt. Het belang van menselijk kapitaal betreft overigens niet alleen de arbeidsmarkt en de economie, maar ook andere sectoren van de maatschappij, die in alle opzichten complexer wordt. De keerzijde van het toenemende belang van menselijk kapitaal is dat lager opgeleide mensen zich steeds moeilijker kunnen handhaven op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Via onderstaande links kunt u zien welke relevante expertise wij hebben op het gebied van onderwijs en scholing.

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

  • Adres:
  • Rotterdam Science Tower
    Marconistraat 16, 11e etage
    3029 AK Rotterdam
  • Telefoon:
  • +31 (0)10 302 0500
  • E-mail:
  • seor-secr@seor.eur.nl