Over

You are here

Al meer dan 30 jaar voert SEOR wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen. SEOR is een zelfstandig onderzoeksbureau dat opereert onder de paraplu van de Erasmus Universiteit Rotterdam als onderdeel van de Erasmus School of Economics.

Missie

 

SEOR is gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. SEOR helpt opdrachtgevers om een helder begrip te krijgen van deze vraagstukken, zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Medewerkers van SEOR hebben, als onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, brede ervaring met het efficiënt en effectief toepassen van wetenschappelijke kennis in praktisch onderzoek dat van waarde is voor de opdrachtgever. Wetenschappelijke onderbouwing en objectiviteit zijn daarbij het uitgangspunt.

Expertise en diensten

 

SEOR heeft veel ervaring opgebouwd met economisch onderzoek en advies op het gebied van zes kernactiviteiten: arbeid, sociale zekerheid, onderwijs en scholing, gezondheid en zorg, innovatie, en regulering. SEOR biedt een breed scala aan diensten, variërend van beleidsmonitoring en -evaluatie, econometrische analyses, experimenten, prognoses en modelbouw tot kwalitatief onderzoek (waaronder scenario-ontwikkeling en enquêtetechnieken).

 

 

 

 

 

 

 

Expertise

Onze arbeidsmarktexpertise omvat onderwerpen als flexibele arbeid, beloningsvraagstukken, HRM-beleid en arbeidsmarktprognoses.

Op het gebied van sociale zekerheid houdt SEOR zich bezig met onderwerpen als bedoeld en oneigenlijk gebruik van sociale zekerheid, kosten van sociale zekerheid en budgetallocatie. 

Binnen dit thema vallen zowel onderwerpen die te maken hebben met de inhoud van onderwijs en scholing (waaronder schoolkeuze, rendement van onderwijs en scholing en schoolprestaties) als onderwerpen op het terrein van de arbeidsmarkt in het onderwijs (vraag en aanbod van leraren en HRM-beleid in het onderwijs).

Op het gebied van gezondheid en zorg houden we ons bezig met het functioneren van de zorgsector en met de betekenis van gezondheid voor de arbeidsmarkt en de economie.

Onze kennis van specifieke sectoren wordt gebruikt voor de analyse van innovatieprestaties, waarbij concurrentiekracht en productiviteit belangrijke factoren zijn.

Onze expertise op het gebied van regulering focust zich op het design en de implementatie van beleidsinstrumenten gericht op het stimuleren van o.a. concurrentiekracht, duurzaamheid en innovatie.

 

Opdrachtgevers

SEOR voert wereldwijd economisch onderzoek uit. In Nederland werkt SEOR onder andere voor ministeries, regionale en lokale overheden, sectororganisaties en bedrijven. Buiten Nederland werkt SEOR voor de Europese Commissie, de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken.

                                                Ministeries
45%

                                               Europese Commissie
20%

                                               Internationale organisaties
5%

                                               Gemeenten
20%

                                                Sociale partners
10%

Onze partners


In veel van onze projecten werken we samen met partners. Partners zijn essentieel om waarde te creëren en relevante expertise bijeen te brengen. SEOR heeft een breed netwerk van nationale en internationale onderzoeksbureaus en consultants. Daarnaast maken we gebruik van de diverse academische en professionele bronnen van de universiteit en van de andere bedrijven binnen EUR Holding BV. SEOR heeft toegang tot microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 • ERBS

  Erasmus Research & Business Support (ERBS) vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de Erasmus Universiteit Rotterdam en vraagstukken van ondernemingen en publieke organisaties. ERBS verbindt relevante stakeholders en maakt zo wetenschappelijke kennis toegankelijk. ERBS voorziet in business support, contractonderzoek en competentie-ontwikkeling. 

 • ECRi

  Het Erasmus Competitie en Regulatie Institute (ECRi) is een netwerk waar SEOR, Erasmus School of Economics (ESE), Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) en instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) deel van uitmaken. ECRi is opgericht in 2001 en is gespecialiseerd in het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van marktordening, mededingingsbeleid en regulering in verschillende markten.

 • Risbo

  Risbo is een zelfstandig onderzoeksinstituut op het gebied van leren en samenleven. Het instituut is verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Risbo richt zich met name op de volgende thema´s: grote steden, openbaar bestuur en onderwijs. 

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
 • +31 (0)10 302 0500
 • E-mail:
 • seor-secr@seor.eur.nl