De kansen van technologie voor inclusie

You are here

De kansen van technologie voor inclusie

Hoofdvraag van het onderzoek is welke technologische ontwikkelingen op korte termijn kunnen worden toegepast als voorziening om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te verhogen, dan wel om de kosten van de voorziening te verlagen. Het onderzoek is erop gericht om te achterhalen hoe de totale uitgaven aan voorzieningen kunnen worden verminderd of worden gecompenseerd door toegenomen productiviteit (bij gelijkblijvende participatie van mensen met een beperking), dan wel dat bij dezelfde uitgaven meer mensen met een beperking aan het werk zijn.

Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn de volgende vijf onderzoeksactiviteiten uitgevoerd:

 1. Het in kaart brengen huidige voorzieningen (aantal, uitgaven, e.d.);
 2. Technologieverkenning: in kaart brengen van technologische ontwikkelingen die relevant zijn in het licht van benodigde voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking;
 3. De selectie van acht meest beloftevolle toepassingen van nieuwe technologie in concrete voorzieningen;
 4. Een verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van deze beloftevolle toepassingen;
 5. De identificatie van stappen (beleid- en regelgeving, activiteiten, acties) om de toepassing en/of opschaling van voorzieningen te realiseren.

Hiervoor is gebruik gemaakt van de volgende methoden: literatuurstudie, deskresearch, telefonische interviews, expert opinion en een data-analyse.

Download

Details

Publicatiedatum: 
January, 2018
Opdrachtgever: 
UWV
Auteurs: 
Annemieke Biesma, Chiel Scholten, Martijn Poel, Kees Zandvliet, Martine de Rooij, Djafra Ifzaren, Daisy de Vries
Consortium partners: 
Technopolis Group

Expertise

Doelgroep: 
Mensen met een beperking

Contact

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

 • Adres:
 • Rotterdam Science Tower
  Marconistraat 16, 11e etage
  3029 AK Rotterdam
 • Telefoon:
 • +31 (0)10 302 0500
 • E-mail:
 • seor-secr@seor.eur.nl