Flexibele schil in het hbo

You are here

Flexibele schil in het hbo

Het onderzoek heeft tot doel een zo nauwkeurig mogelijke schatting te geven van de omvang en aard van de flexibele schil in het hbo. Dit in het licht van de afspraak dat hogescholen zich inspannen om, gedurende de looptijd van de huidige cao, het aandeel van de flexibele schil te verkleinen. Deze rapportage betreft de resultaten van de eerste meting in 2015 en een tweede meting in 2016.

Het onderzoek maakt verder gebruik van gegevens uit het RAHO, financiële gegevens van DUO, een specifieke enquête die is uitgezet onder de hogescholen en enkele interviews, die aanvullend zijn gehouden met P&O functionarissen en MR leden.

Download

Details

Publicatiedatum: 
February, 2017
Opdrachtgever: 
Zestor
Auteurs: 
Kees Zandvliet

Expertise

Sector: 

Contact

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

  • Adres:
  • Rotterdam Science Tower
    Marconistraat 16, 11e etage
    3029 AK Rotterdam
  • Telefoon:
  • +31 (0)10 302 0500
  • E-mail:
  • seor-secr@seor.eur.nl