Technisch opgeleid: wel of niet werken in de techniek?

You are here

Technisch opgeleid: wel of niet werken in de techniek?

Na een technische mbo- of hbo-opleiding kiest ruim 30 procent van de (werkende) schoolverlaters voor een baan buiten de techniek. Bij de bol-variant in het mbo is dit zelfs bijna 50 procent. Bij de bbl-variant in het mbo gaat echter maar een klein deel buiten de techniek werken; hier is sprake van een combinatie van technisch werk en leren die een grote kans oplevert dat men daarna in de techniek blijft. Vooral vrouwen kiezen massaal voor ander werk. Na een mbo-opleiding gaat slecht 21 procent aan het werk in een technische baan. En na een hbo-opleiding kiest maar de helft van de vrouwen voor technisch werk.

De keuze voor een niet-technische functie in een niet-technische sector komt nogal eens voort uit problemen in het zoekproces naar een baan. Een ander deel kiest hiervoor omdat de functie in deeltijd kan worden uitgeoefend, wat in technische functies – en zeker in technische sectoren – minder vaak voorkomt. Vooral vrouwen komen vaak in niet-technische functies terecht. Zij kiezen al minder vaak voor technische opleidingen, en als zij dit al doen, komen ze minder vaak terecht in technische functies. Dit heeft verschillende oorzaken. Zij kiezen minder voor bbl, vaker voor technische opleidingen die makkelijker aansluiten op niet-technische functies en sectoren, zoeken minder gericht een technische functie, en hebben meer problemen in het zoekproces. Voor sommigen spelen de beperkte mogelijkheden voor deeltijdwerk een rol.

De uitstroom van technisch geschoolden richting niet technische functies is substantieel. Maar gezien het feit dat deze groep in veel gevallen wel belangstelling en regelmatig zelfs een voorkeur heeft voor technische functies, liggen er nog voldoende kansen om hier verandering in te brengen.

Download

Details

Publicatiedatum: 
May, 2014
Opdrachtgever: 
TechniekTalent.nu
Auteurs: 
Arie Gelderblom, Paul de Hek

Expertise

Doelgroep: 
Jongeren
Sector: 

Contact

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

  • Adres:
  • Rotterdam Science Tower
    Marconistraat 16, 11e etage
    3029 AK Rotterdam
  • Telefoon:
  • +31 (0)10 302 0500
  • E-mail:
  • seor-secr@seor.eur.nl