Vraag en aanbod van docenten voor de komende tien jaar in Chili

You are here

Vraag en aanbod van docenten voor de komende tien jaar in Chili

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs van Chili heeft SEOR in samenwerking met ERBS een simulatiemodel van vraag en aanbod van leraren in Chili ontwikkeld, waarmee vraag- en aanbodprojecties voor tien jaar (2016-2025) zijn uitgevoerd.

In de eerste fase hebben we gesprekken gevoerd met belangrijke belanghebbenden op het gebied van onderwijs in verband met lerarenopleidingen. Hierbij zijn zowel in Santiago als op andere plaatsen in Chili interviews gehouden, om te leren over percepties over (mogelijke) regionale/geografische verschillen op de arbeidsmarkt voor leraren. Een ander doel van het bezoek was informatie te krijgen over relevante scenario's en beleidsimulaties die de context vormen voor het projecteren van vraag en aanbod voor docenten.

De tweede fase bestond uit een beschrijvende analyse van de arbeidsmarkt voor leraren en een kwalitatieve analyse op basis van beleidsdocumenten, internationale academische literatuur, andere relevante documentatie en informatie verzameld tijdens het bezoek aan Chili.

In de derde fase is het prognosemodel ontwikkeld. Met dit model zijn baseline projecties van vraag en aanbod van docenten uitgevoerd. Vervolgens zijn diverse relevante scenario’s met betrekking tot vraag en aanbod van leraren in Chili in de komende tien jaar gesimuleerd. Op basis van de scenarioanalyse hebben we mogelijke beleidsmaatregelen voorgesteld om bestaande en verwachte onevenwichtigheden aan te pakken.

Download

Details

Publicatiedatum: 
July, 2017
Opdrachtgever: 
Ministerio de Educación de Chile
Auteurs: 
Paul de Hek, Niek de Jong, Jaap de Koning
Consortium partners: 
ERBS

Expertise

Sector: 

Contact

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen.

Contact

  • Adres: Marconistraat 16, 11e etage
     3029 AK Rotterdam
  • Telefoon: +31 (0)10 302 0500
  • E-mail: seor-secr@seor.eur.nl