Sociale zekerheid

You are here

De bijstand en de sociale verzekeringen bieden mensen die door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien een vervangend inkomen. Daarbij is het de bedoeling dat ze zo snel mogelijk uit de uitkering komen en aan het werk gaan. Onbedoeld kan het uitkeringssysteem herintreding in de arbeidsmarkt echter bemoeilijken. Zo kan de uitkering de prikkel om werk te zoeken en te accepteren verminderen. Tevens kan het ontvangen van een uitkering stigmatiserend werken en bij werkgevers het beeld oproepen dat er sprake is van een geringe motivatie bij uitkeringsgerechtigden. Vanuit macro-economisch perspectief heeft het uitkeringssysteem een stabiliserend effect op besteding, maar is het ook een kostenfactor die arbeid duurder maakt.

Via onderstaande links kunt u zien welke relevante expertise wij hebben op het gebied van sociale zekerheid.

Over SEOR

SEOR is een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voert wereldwijd economisch onderzoek uit voor overheden en private partijen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, innovatie en regulering.

Contact

  • Adres:
  • Rotterdam Science Tower
    Marconistraat 16, 11e etage
    3029 AK Rotterdam
  • Telefoon:
  • +31 (0)10 302 0500
  • E-mail:
  • seor-secr@seor.eur.nl